EN MOBILSTRATEGI MED STIL OG FORMAT

Du vil opleve hvordan vores teknologiske know-how og forståelse for dine forretningsbehov og brugeroplevelse går op i en højere enhed. Om din app er til iOS eller Android, så er du i trygge hænder.

Hos FrontIT leverer vi mobilapplikationer til både iOS og Android som native apps - altså app-udvikling skræddersyet til én bestemt platform - og som hybrid apps, hvor samme app dækker begge platforme. Vi ved, at virksomheder forventer professionelle, højkvalitets softwareløsninger.

Det er det vi leverer.

TIL APP-PROJEKTET MED AMBITIONER

”Ambitiøs” app-udvikling til iOS og Android kan være alt fra online-betalinger til kundesystemer, rejse- bookinger og alt muligt andet. Vi har erfaring med et bredt spektrum af opgaver inden for mobile applikationer – og det kommer dig tilgode, uanset niche og forretningstype.

Véd du endnu ikke hvilke hvilken type softwareudvikling bedst vil passe til din mobilstrategi? Eller er du meget længere henne i processen og har behov for målrettet, faglig sparring? Uanset hvilket fase du befinder dig i, så kan FrontIT levere intuitive apps til både iOS og Android – apps der med garanti skaber værdi både for din forretning og dine brugere.

Vi tror på, at du, uanset dit udgangspunkt, får den bedste løsning med en professionel app, som er skabt af et sammentømret mandskab med et bredt erfraringsgrundlag. Hos FrontIT får du et team der véd, hvad det laver.

APP-UDVIKLING TIL IOS OG ANDROID MED DE NYESTE TEKNOLOGIER

Hos FrontIT taler vi mange sprog. Altså programmeringssprog. Men vi taler dansk med vores kunder.

Kompleksitet er næsten uundgåeligt når det drejer sig om app-udvikling, men vi lægger vægt på at udtrykke os på dansk i en dialog med dig, hvor vi lytter lige så meget som vi snakker. Kort sagt, en dialog hvor begge parter arbejder sammen for at opnå et godt resultat.

Internt lægger vi stor vægt på dialog kollegaerne imellem. Uanset om vi udvikler en native app eller en hybrid app er resultatet bygget på årelang erfaring. Denne erfaring hjælper os med at bygge meget forskelligartede softwareløsninger – til kunder der kræver et virkelig godt resultat.

HVILKEN TYPE MOBILAPP SKAL DU BRUGE?

Overvejelserne og valget af den rigtige strategi til app-udvikling og evnen til hurtig reaktion på ændringer i markedet er nøglen til succes med mobilprojekter.

Hos FrontIT mener vi, at alle projekter skal påbegyndes med at stille de rigtige spørgsmål. Efterfulgt af en klar, effektiv og transparent kommunikation samt effektiv og fleksibel projektledelse. Vores proces omkring udvkling af apps bygger på at sikre:


Hurtige resultater


Vores fremgangsmåde har fokus på hurtig udvikling og trinvis opbygning af funktionaliteten. Vi bygger på Agile-principperne.

Fuld gennemsigtighed


Du vil få et klart indblik i udviklingsprocessen og vil løbende kunne give feedback og prioritere opgaverne.

Høj kvalitet


Ved hjælp af test-drevet programmering og automatiserede test-processer og - værktøjer kan vi sikre, at alle problemer og fejl bliver fanget og løst tidligt.

Maksimal forretningsværdi


Vi lytter til din feedback og laver de ting først, som har den største værdi for din forretning. Dermed kommer du hurtigere til markedet med et grundprodukt og opnår fleksibilitet, hvis nogle af behovene ændres.


HYBRID ELLER NATIVE APP?

I en tid hvor tingene går stærkt, og brugerne er i centrum, så er virksomhederne altid på udkig efter måder at forkorte produktionstid, opnå højere ydelse og forbedre brugeroplevelser. Med to store operativsystemer og flere små på markedet er det meget relevant at stille sig selv spørgsmålet: Er en kortere udviklingstid mere vigtig end en skræddersyet brugeroplevelse på den enkelte platform? Skal vi skynde os i mål ved at dække alle operativsystemer i ét hug, eller skal vi udvikle til de enkelte systemer ét ad gangen?

HVAD ER EN NATIVE APP?

En native app udvikles til en bestemt platform på baggrund af en teknologi som er speciel for netop den platform. Det gør at man kan drage fordel af mulighederne og funktionerne i platformens operativsystem som muligvis ikke alle forefindes på konkurrerende platforme. Samtidigt er der direkte adgang til hardwarefunktioner såsom GPS og fingeraftryksscanner mv. og såkaldte native API’er, som adskiller sig fra producent til producent. I situationer hvor der er behov for stor CPU-kraft (hvis skærmen skal gentegnes ofte eller ved brug af tung multimedia og grafik), så muliggør den direkte adgang en højere ydeevne. På denne baggrund kan der skabes en optimal brugeroplevelse, som er skræddersyet til den enkelte platform, med størst sikkerhed og maksimal ydeevne.

HVAD ER EN HYBRID APP?

En hybrid app, også kendt som tværplatforms-app, gør det muligt for dig at optimere din investering og gøre dit produkt hurtigere tilgængeligt for et større publikum. Ved at udnytte tværplatformsteknologier såsom HTML5, jQuery Mobile, Ionic og Cordova kan FrontITs software-udviklere gøre din app øjeblikkeligt tilgængelig for brugere på alle ønskede, større platforme: iOS, Windows, Android og Blackberry. Sammenlignet med udvikling af en native app til hver platform tilvejebringer hybrid apps en betydelig besparelse - helt op til 40% - både mht. omkostninger til udvikling og vedligehold såvel som udviklingstid og forkortelse af time-to- market.