Sagasystem

Software til offentlig transport

Tenix ITxPT

Tenix ITxPT-projektet er udviklet til at kunne implementeres i offentlige transportmidler (busser) for at levere it-infrastruktur- og softwaretjenester. Løsningen overholder ITxPT-standarden (Informationsteknologi for offentlig transport). Defineret af itxpt.org, gør denne standard det muligt at operere mellem it-systemer i offentlige transportmidler. Dette gøres ved at tilbyde offentlig specifikation af it-arkitektur baseret på standarder med åbne grænseflader til on-board, over-the-air og back-office it-systemer. Onboard IT-infrastruktur af løsningen er baseret på Tenix gateway-enheder, der er udstyret med de komponenter, der er nødvendige for at kunne integrere med flere enheder på bussen: GPS, GSM, tændingskontrol, FMS, kameraer, højttalere, skærme mv. Information udveksles mellem bussen og back-office systemet.

Teknologi

 • JAVA
 • Spring Boot
 • GraphQL API
 • Neo4j Graph Database
 • Docker
 • ELK Stack
 • Java 8
 • Google Go
 • MQTT Broker
 • Avahi
 • ESF Gateway
 • OSGI Modules

ServiceHub

ServiceHub er et system til registrering og styring af hændelser på køretøjer, p.t. fortrinsvis til busser, men kan generelt anvendes til en hvilken som helst transporttype. Opstår der problemer med køretøjet (f.eks. hvis lyset ikke virker), kan føreren registrere hændelsen via en mobilenhed. Når hændelsen er registreret, igangsættes forskellige procedure afhængig af hvor kritisk hændelsen er – forskellige arbejdsgange kan iværksættes afhængig af hvilken hændelse det drejer sig om. Vi har arbejdet med backend på API siden – og har drift sikret det, indhentet og behandlet data og har lavet definering af arbejdsgange.

Lad os høre om jeres ideer, og hvad I arbejder på!

Hvordan ser succes ud for jer og jeres virksomhed? Lad os finde ud af det sammen!

Kontakt os
Lad os høre om jeres ideer, og hvad I arbejder på!