MongoDB er en kraftig tværplatform dokumentdatabase der gør lagring og hentning af store datamængder hurtigere og lettere. Med over 40 millioner downloads er den den populæresteNoSQL-database på markedet og som klienter som Google, eBay, AstraZeneca og eBay stoler på til at håndtere deres hurtigt voksende databehov. Faktisk har halvdelen af Fortune 100-virksomhederne besluttet sig for MongoDB for deres komplekse og voksende databehov.

HVORFOR VÆLGE MONGODB?

Der er en række store fordele ved at bruge MongoDB, hvor den første er fleksibiliteten i dens datalagringsproces. MongoDB er det der er kendt som en NoSQL-database, som faktisk står for 'ikke kun SQL' og ikke 'no SQL'.

DATABASER UDEN SKEMAER

I modsætning til typiske relationelle databasestyringssystemer (RDBMS), så er MongoDB skemaløs, hvilket betyder at dataene ikke behøver at gemmes i stive tabeller med en fast struktur. I stedet er data gemt i dokumenter, hvor hvert dokument repræsenterer en post eller en række i en tabel. Da dokumenter ikke er strukturerede, så kan du variere antallet af felter i dem. Disse dokumenter gemmes derefter i en samling som svarer til en tabel. Denne fleksibilitet betyder, at dataene kan ændres over tid uden en massiv eftersyn på hele databasesystemet, og uden at påvirke ydelsen af applikationen som databasen er forbundet med.

Denne måde at lagre data på er ideel til et ustabilt skema: når dataene ikke er ensartede og hvis struktur kan ændre sig over tid. Det faktum, at det kan rumme ustabile skemaer, gør det lettere at designe databaser, da du ikke behøver at få dataene til at passe ind i en struktur - strukturen passer simpelthen rundt omkring dataene i stedet for.

JSON-LIGNENDE DOKUMENTER

Dertil kommer at disse dokumenter, der bruges til at gemme data i med MongoDB, er kendt som BSON (Binary JSON) -dokumenter, der er baseret på JSON (JavaScript Object Notation) -dokumenter. JSON er et let læsbart format som er let at manipulere og som giver hurtig dataudveksling mellem de forskellige dele af en applikation. .

Normalt lagrer databaser enklere, skalære datatyper, såsom strenge og heltal, mens objekter ikke er skalære. Det betyder at, når man henter data fra en database, så skal de omdannes til objekter. Ligeledes, før du gemmer et objekt som eventuelt er hentet fra en webside, så skal objektet først konverteres til skalære datatyper. Mongos BSON-dokumenter gør denne proces, kendt som objekt-relationel mapping (ORM), mere enkel, da de data, de indeholder, allerede er objekter. Det resulterer i hurtigere hentning fra databasen, hvilket resulterer i hurtigere applikationer, da langsom hentning påvirker indlæsningstid og den samlede ydelse i negativ retning.

HØJ SKALERBARHED

En anden fordel ved MongoDB er dens høje skalerbarhed. Allerførst, så kan den bruges som en distribueret database, hvilket betyder, at den kan gemmes på flere servere når behovet opstår. Den har native sharding, som gør at den automatisk opdeler samlinger i mindre samlinger, som igen resulterer i hurtigere datalagring og -hentning. Disse skalerbarhedsfunktioner gør MondoDB ideel til håndtering af Big Data og de eksponentielt voksende problemer med datalagring som virksomheder i alle størrelser står overfor idag.

Denne høje skalerbarhed er dog kun nyttig takket være MongoDBs kraftfulde forespørgselsfunktioner, som den opnår gennem et dokumentbaseret forespørgselssystem. Det gør også stor brug af indeksering, som grupperer dokumenter i datastrukturer der gør dem hurtigere og lettere at forespørge.

TILGÆNGELIGHED

En tredje fordel ved MongoDB er dens høje tilgængelighed, som den opnår gennem replikering. MongoDB opretter og vedligeholder et replikadatasæt for at skabe redundans i tilfælde af, at der sker noget med originalen. Disse kan derefter gemmes i forskellige tilgængelighedszoner for at skabe yderligere redundans, og MongoDBs automatiske failover-evner skifter til en kopi i tilfælde af en systemsvigt.

LET AT INTEGRERE

Til sidst, fordi den er skrevet i JavaScript og gemmer data i et format, der ligner JSON, så kombineres MongoDB let med andre JavaScript-frameworks og -pakker. Et godt eksempel på dette er den populære MEAN Stak, der består af MongoDB, Express, Angular og Node. MEAN-stakken giver dig mulighed for at opbygge en fullstack JavaScript-applikation med Express og MongoDB der håndterer back-end-operationerne, med Angular ansvarlig for front-end, og Node giver dig mulighed for at køre JavaScript-kodebasen på en webserver. Da alle de forskellige dele af applikationen er JavaScript-baseret, kan de lettere overføre data imellem sig, hvilket resulterer i en mere effektiv, performant webbaseret applikation.

MONGODB OG FRONTIT

Vi har en grundig forståelse for, hvordan MongoDB kan opfylde et virksomheds behov for datalagring og ved, hvordan vi skal drage fordel af dens kraftfulde funktioner til at levere en database til applikationer i alle anvendelsesområder og størrelser. Vi kan hjælpe dig med at:

  • Oprette en applikation med fleksibel og skalerbar datalagring
  • Integrere MongoDB i et eksisterende websted eller app
  • Migrere din eksisterende database til MongoDB og gør det lettere for din databaseadministrator fremover

HVORFOR VÆLGE OS?

Vores udviklingsteam har stor erfaring med at integrere MongoDB i applikationer for at gøre dem så performante og problemfrie som muligt. Vi kan designe en datamodel der er i overensstemmelse med din virksomheds behov og som let kan skaleres efterhånden som din virksomhed vokser. Tiden der spares i det oprindelige databasedesign, såvel som tiden der spares af din databaseadministrator, vil spare din virksomhed en stor indsats og mange penge på lang sigt.

Kontakt os

E-mail
Besked